Verzekering

Privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verzekering: Speltherapie wordt in de aanvullende verzekering vergoed. Informeer bij uw zorgverzekering hoeveel zij per jaar vergoeden. Het Zilveren Kruis vergoed niƩt in de aanvullende verzekering. Betalen in Florijnen is ook mogelijk!

Speltherapie Amsterdam is aangesloten bij de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) en de FVB (de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de NVGP en werkt volgens de beroepscode van de NVVS en de FVB. Speltherapie-Amsterdam erkent de regels die zijn opgesteld door de WKKgz. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.https://zorggeschil.nl/cliente...

Speltherapie-Amsterdam werkt met stagiaires die de opleiding voor speltherapeut volgen.