Spel met de zand en-watertafel

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een therapievorm door middel van spel waarbij de emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat en het wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd  van 2 tot 12 jaar. 

Een volwassene verwerkt dikwijls zijn problemen door erover te praten, maar kinderen vinden het vaak moeilijk om woorden te geven aan problemen en gevoelens. Omdat vrijwel alle kinderen het fijn vinden om te spelen lukt het juist wel om in spel emoties te verbeelden en er uiting aan te geven. In het fantasiespel is er ruimte voor gevoelens zoals boosheid en verdriet. Gevoelens waar een kind in een gesprek niet goed bij kan.

De therapeut speelt mee met het kind en kan zien wat het kind bezighoudt en hierop in spelen om het kind te helpen door bij haar gevoelens stil te staan. Door mee te leven, mee te spelen en ruimte te geven aan wat het kind ervaart in zichzelf en in het spel, kan een kind in contact komen met haar innerlijke wereld en krachten.

De spelkamer is zo ingericht dat het kind met allerlei spelmateriaal kan spelen. In de spelkamer mag het kind, binnen veilige grenzen, bepalen met wat en hoe het speelt. Het eigen fantasiespel vormt de basis van de speltherapie. Om psychodrama toe te passen op kinderen in de individuele behandeling, heb ik in Pittem, Belgie bij Moira Verhofstadt gewerkt met de puppitskit. http://www.psychodramapuppets....

Hoe verloopt de speltherapie?

De therapie start met een eerste gesprek waarin ik samen met u kijk naar de hulpvraag en de biografie van uw kind en het gezin centraal staat.

De observatieperiode bestaat uit 2 spelsessies waarin het kind een aantal spelopdrachten krijgt en daarnaast ook zelf mag kiezen waar het mee speelt. In het tweede oudergesprek geef ik verslag van mijn bevindingen en wordt er samen met u een behandeldoel geformuleerd. De betrokkenheid van u en de afstemming van het therapieproces op de thuissituatie zijn nodig voor een goed verloop van de therapie. Uw kind komt wekelijks voor een spelsessie en u als ouder(s) maandelijks voor een begeleidend gesprek. In deze ouderbegeleidende gesprekken ondersteun ik u in de opvoeding en help u inzicht te krijgen in uw kind.

Daarnaast help ik u positief om te gaan met de door u ervaren problemen. Het contact verbetert thuis tussen u en uw kinderen waardoor de sfeer in huis prettiger wordt. De beƫindiging van de speltherapie gaat in overleg met u en uw kind.

Spel met de poppenkast