Wat is speltherapie?

Speltherapie is een therapievorm door middel van spel waarbij de emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat en het wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd  van 2 tot 14 jaar. 

Een volwassene verwerkt dikwijls zijn problemen door erover te praten, maar kinderen leren pas op een latere leeftijd om met taal uitdrukking te geven aan wat zij voelen en ervaren. Omdat vrijwel alle kinderen een rijke verbeelding hebben en het fijn vinden om te spelen lukt het juist wél om in spel ervaringen en emoties te verbeelden en hier uiting aan te geven. In fantasiespel is er ruimte voor gevoelens zoals teleurstelling en verdriet. Gevoelens waar een kind in een gesprek niet goed bij kan. In het spel van kinderen sluit ik aan op hun belevingswereld en zie ik wat de behoeften van het kind zijn. Gevoelens die veroorzaakt zijn door ingrijpende gebeurtenissen. Gevoelens als verdriet, angst, woede, verlies en pijn, plaatsen kinderen buiten zichzelf en visualiseren deze in speelfiguren. Door mee te spelen en ruimte te geven aan wat deze speelfiguren ervaren kan een kind gebeurtenissen verwerken en in contact komen met zijn eigen krachtbronnen. 

Hoe verloopt de speltherapie?

De therapie start met een eerste gesprek waarin wij samen kijken naar jullie hulpvraag en de behoeften van jullie kind. Daarna volgen er spelobservaties die ik met jullie deel en dan start de speltherapie waarbij jullie kind wekelijks voor een spelsessie komt en jullie als ouder(s) maandelijks voor een begeleidend gesprek. In deze ouderbegeleidende gesprekken ondersteun ik jullie in de opvoeding en krijgen wij samen zicht op de basisbehoeften van jullie kind. Grawe combineerde de meest effectieve interventies van alle therapieën tot een nieuwe therapeutische aanpak van de vier basisbehoeften.

Individuele speltherapie

 Klaus Grawe en de vier behoeften