Spel met de zand en-watertafel

​Spelen is leuk.

Spelen is leuk. En spel geeft ontspanning. Spelen geeft plezier en brengt tot rust. Spelen is vooral belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van kinderen. In het spel bootsten kinderen na wat zij in hun omgeving zien en ervaren. Kinderen laten in spel zien wat er met ze aan de hand is. Als ouder zie je het aan het gedrag van je kind als het niet goed gaat. Meestal ben je als ouder prima in staat om jezelf bij te stellen en op een andere manier met je kind om te gaan. Maar soms kan hulp van buitenaf goed helpen om anders naar een situatie te kijken.

Wanneer speltherapie?

Speltherapie kan helpen als je kind niet lekker in zijn vel zit en dit niet vanzelf overgaat terwijl het geen medische oorzaak heeft. Als je kind na een verlieservaring, zoals een scheiding, een sterven, een verhuizing, een ziekte of een ongeluk gedrag laat zien waardoor jij je als ouder zorgen gaat maken. Je kan je kind niet meer bereiken. Je kind is boos, sluit zich af en je hebt weinig contact. Maar ook als je kind niet speelt, last heeft van angst, verlegenheid, nachtmerries boosheid of eenzaamheid kan speltherapie helpen.