Helen door te spelen

Want in hun spel laten kinderen zien waar zij tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Spel is de taal van kinderen en deze taal gaat over de verbeelding en die kracht bezitten kinderen. In speltherapie kunnen kinderen zichzelf ervaren en wat ze mee maken een plekje geven. En in spel bootsten kinderen na wat zij in hun omgeving zien en ervaren. Als ouder zie je aan het gedrag van je kind als er iets is en meestal ben je als ouder prima in staat om jezelf bij te stellen en op een andere manier met je kind om te gaan. Maar soms kan het fijn zijn als een buitenstaander met je mee kijkt naar de behoeften van jullie kind. Dat is mijn werk en ik denk graag met jullie mee.

Wanneer speltherapie?

Speltherapie kan helpen als je kind niet lekker in zijn vel zit en dit niet vanzelf overgaat. Als je kind na een verlieservaring, zoals een scheiding, een overlijden, een verhuizing, een ziekte of andere ingrijpende  levensgebeurtenissen gedrag laat zien waardoor jij je als ouder zorgen gaat maken. Je kan je kind niet meer bereiken en je kind sluit zich af, er zijn minder fijne contactmomenten en er is boosheid. Maar ook als je kind niet speelt, bang is of verlegen, nachtmerries heeft of zich eenzaam voelt en weinig vrienden heeft, kan speltherapie helpen. 

Individuele speltherapie