Wat is een speelgroep voor kinderen?

In Amsterdam is een doorlopende kinder speelgroep. Instappen kan gedurende het hele jaar. Aanmelden voor een kindergroep kan telefonisch of via het contactformulier. 

Flyer van psychodrama voor kinderen en ouders

Psychodrama voor kinderen is een groepstherapie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Psychodrama is een kindvriendelijke en speelse methode en is geschikt voor een brede groep kinderen. 1 keer in de week komen 4 á 6 kinderen één uur bij elkaar om samen te spelen onder leiding van 2 therapeuten. 

Ieder kind wil graag ergens bij horen en vriendschappen met andere kinderen geeft een gevoel van veiligheid. Sommige kinderen trekken zich terug en voelen zich geremd in contacten met leeftijdsgenoten. Andere kinderen laten gedrag zien in de groep waardoor ze buiten de groep komen te staan. Psychodrama voor kinderen in de groep, geeft kinderen een gevoel van verbondenheid waarin zij gaan samenwerken en elkaar gaan helpen door middel van symbolisch spel. 

In het gezamenlijk spel gaan kinderen zich meer verbinden met zichzelf en de ander én uiten zij hun creativiteit en spontaniteit. Ook ontdekken zij  krachtbronnen bij zichzelf en hun omgeving en leren zij incasserings vermogen te ontwikkelen. De speelgroep geeft kinderen de mogelijkheid om conflicten uit te spelen in gezamenlijk gedeeld en symbolisch spel. Al spelende komen kinderen tot nieuwe alternatieven voor hun gedrag, door de interventies-in rol van de groepsleiders. 

Iedere week verzinnen de kinderen nieuwe rollen met elkaar en ontwikkelen zij samen een verhaal en een groepsthema. Aan dit groepsthema kan ieder kind zijn eigen persoonlijke probleem verbinden. Door fantasierollen te spelen met elkaar en in de groep krijgen kinderen meer inzicht in zichzelf en de ander.