Speelgroep voor kinderen van 4-5 en 5-6 jaar seizoen 2022-2023

In Amsterdam zijn twee doorlopende kinder speelgroepen op zaterdagochtend van 10.00 -11.00 en van 11.30 -12.30. Instappen kan gedurende het hele jaar. Aanmelden voor een kindergroep kan telefonisch of via het contactformulier. Half november 2022 start een speelgroep voor kinderen van 8 en 9 jaar op de maandagmiddag en de vrijdagmiddag. 

Flyer van psychodrama voor kinderen en ouders

Psychodrama voor kinderen is een groepstherapie voor kinderen met dezelfde leeftijd. Psychodrama is een kindvriendelijke en speelse methode en is geschikt voor een brede groep kinderen. 1 keer in de week komen 4 á 6 kinderen één uur bij elkaar om samen te spelen onder leiding van 2 therapeuten. 

Ieder kind wil graag ergens bij horen en vriendschappen met andere kinderen geeft een gevoel van veiligheid. Sommige kinderen trekken zich terug en voelen zich geremd in contacten met leeftijdsgenoten. Andere kinderen laten gedrag zien in de groep waardoor ze buiten de groep komen te staan. Psychodrama voor kinderen in de groep, geeft kinderen een gevoel van verbondenheid waarin zij gaan samenwerken en elkaar gaan helpen door middel van symbolisch fantasiespel. 

In gezamenlijk fantasiespel verbinden kinderen zich meer verbinden met zichzelf én de ander terwijl het tegelijkertijd hun creativiteit en spontaniteit stimuleert. Ook ontdekken kinderen  krachtbronnen in zichzelf en hun omgeving en leren zij incasserings vermogen te ontwikkelen. De speelgroep geeft kinderen de mogelijkheid om conflicten uit te spelen in gezamenlijk gedeeld en symbolisch spel. Al spelende komen kinderen tot nieuwe alternatieven voor hun gedrag, door de interventies-in rol van de groepsleiders die ook meespelen en van de kinderen rollen krijgen. 

Iedere week verzinnen de kinderen nieuwe rollen met elkaar en ontwikkelen zij samen een verhaal. Door fantasierollen te spelen met elkaar en in de groep krijgen kinderen meer inzicht in zichzelf en wordt de band met de ander inniger.