zandtafel

Spel ervaring

Als docent drama heb ik de kracht en het plezier van spel ervaren in het leven van mijzelf én dat van kinderen door 30 jaar les te geven in het (speciaal) basis en-voortgezet onderwijs. Om mij te verdiepen in de bijzonder helende werking van spel ben ik in 2007 de opleiding gaan doen als speltherapeut aan de Hogeschool Inholland in Amsterdam. 

In Januari 2012 heb ik bij het RINO in Amsterdam een basisopleiding systeemtherapie gevolgd.  In 2021 ben ik afgestudeerd aan de opleiding psychodrama van de NVGP en in 2019 ben ik begonnen met de 1e internationale psychodrama opleiding voor groepstherapie aan kinderen in Sofia, Bulgarije die ik in 2023 heb afrond bij InterPlay. Een bijzondere opleiding die voortborduurt op het werk van Moreno en Aichinger. Voor reflectie en advies heb ik regelmatig intervisie en supervisie met collega's.

In de spelkamer werk ik met klankschalen. De klank van de klankschaal brengt kinderen in contact met zichzelf en helpt kinderen diep te ontspannen. Bij Pim de Groot heb ik een 2 jarige klankschaalopleiding gevolgd aan de Academie voor klank

Speltherapie-Amsterdam werkt met stagiaires die de opleiding voor speltherapeut volgen. 

Privacy: Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verzekering: Speltherapie wordt in de aanvullende verzekering vergoed. Informeer bij uw zorgverzekering hoeveel zij per jaar vergoeden. U krijgt de rekening mee van 55 euro per sessie en kunt deze declareren bij uw verzekering. Verschillende verzekeringmaatschappijen vergoeden de kosten voor speltherapie. Betalen in Florijnen is ook mogelijk!

Speltherapie Amsterdam is aangesloten bij de NVVS (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) en de FVB (de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de NVGP en werkt volgens de beroepscode van de NVVS en de FVB. Speltherapie-Amsterdam erkent de regels die zijn opgesteld door de WKKgz. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.https://zorggeschil.nl/cliente...

Afspraak verzetten: Als u de afspraak wilt verzetten of annuleren kan dit per telefoon minimaal 24 uur van te voren. Bij niet tijdig doorgeven wordt het volledige tarief berekend.